پله گرد محور باکس

این نوع پله از پله های کلاسیک می باشد که در دو طرف ورق بصورت باکس شده و حجیم می باشد که نقاط ضعف پله ی دو محور ورق را از بین می برد و استحکام بیشتری نسبت به آن دارد.

این نوع پله گرد نیز نقاط قوت و ضعف دارد که می توان هر نوع نرده ای را در روی آن استفاده کرد و به علت زمان بر بودن ساخت و احتیاج به سنگ کاری و پلیش کاری بسیاری دارد هزینه ی آن نسبت به نوع دیگر پله پیچ ها بیشتر می باشد.