انواع عملیات جوشکاری به وسیله ی قوس های الکتریکی

  • صفحه اصلی
  • /
  • انواع عملیات جوشکاری به وسیله ی قوس های الکتریکی

انواع عملیات جوشکاری به وسیله ی قوس های الکتریکی

روش جوشکاری با گاز تنگستن که به آن جوشکاری به روش tig (تیگ) نیز گفته می شود.
جوشکاری به روش قوس پلاسما
1روش جوشکاری اتمی هیدروژن
2روش جوشکاری زیر پودری
3روش جوشکاری با پوشش فلز
4روش جوشکاری ( قوس الکتریکی به همراه پوشش گاز)
5روش جوشکاری بدون پوشش فلز

در این مقاله انواع روشهای جوشکاری به روش جوشکاری قوس الکتریکی را توضیح می دهیم.

روش جوشکاری همراه با گاز محافظ تنگستن (tig )

در این نوع روش جوشکاری اتصال دو قطعه بصورت آهسته و بدون استفاده از الکترود انجام می شود در این روش اتصال جوشکاری انجام شده که بیشتر در صنایع هوا و فضا استفاده می شود که یکی از دقیق ترین نوع جوشکاری ها به حساب می آید.

روش جوشکاری به روش قوس پلاسما

جوشکاری به وسیله ی قوس پلاسما همانند روش جوشکاری به وسیله ی تنگستن می باشد در این روش جوشکاری ( جوشکاری به روش قوس پلاسما) در صنایع لوله سازی و ساخت ابزار استفاده می شود که این روش کار را بسیار با کیفیت انجام می دهد.

روش جوشکاری اتمی هیدروژن

در فرآیند جوشکاری اتمی هیدروژن برای اتصال دو قطعه مورد نظر از دو نوع الکترود که غیر همسان می باشد استفاده می شود. الکترود های غیر همسان در فضایی که هیدروژن در آن پر شده است ذوب می شود که باعث اتصال قطعات می شود.

روش جوشکاری به روش زیر پودری

در این نوع عملیات جوشکاری به منظور پوشش محل جوشکاری از پودرهای دانه ریزی بر روی اتصال استفاده ی شود.

روش جوشکاری با پوشش فلز

در این روش جوشکاری اتصال قطعات به وسیله ی الکترود انجام شده که با وجود پودر در این جوشکاری از تماس هوا به عملیات جوشکاری جلوگیری می شود.

روش جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی

جوشکاری با قوس الکتریکی که همراه پوشش گاز می باشد. در این نوع فرآیند جوشکاری به منظور عدم نفوذ اکسیژن هنگام جوشکاری از گاز استفاده می شود که جوش آرگون یکی از متداول ترین فرآیندهای جوشکاری می باشد.

 

 

روش جوشکاری بدو پوشش فلز

در این نوع فرآیند جوشکاری الکترود هنگام اتصال کاملا مصرف شده که بر عکس فرآیند جوشکاری به همراه پوشش فلز می باشد.

انواع فرآیند جوشکاری با گاز

1عملیات جوشکاری به وسیله ی گاز و فشار
2 عملیات جوشکاری با گاز استیله
3عملیات جوشکاری با هوا استیله
 4عملیات جوشکاری با گاز پروپان

عملیات جوشکاری به وسیله ی گاز و فشار: در این نوع از فرآیند جوشکاری برای گرم کردن از شعله استفاده می شود و با استفاده از فشار دو قطعه برای اتصال استفاده می شود. در این نوع فرآیند جوشکاری در صنایع دیگر استفاده نمی باشد.

عملیات جوشکاری با گاز استیله : در این نوع فرآیند جوشکاری به واسطه ی کم بودن هزینه اکسیژن و استیله بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. در این نوع عملیات جوشکاری دمای قطعات به وسیله ی اکسیژن و استیله بالا رفته که این افزایش دما باعث فرآیند جوشکاری می گردد.

عملیات جوشکاری با هوا استیله:این نوع عملیات جوشکاری به منظور بهبود عملیات جوشکاری از مواد شیمیایی استفاده می گردد که دارای معایب بسیاری است که این نوع عملیات طرفداران کمی دارد.

عملیات جوشکاری با گاز پروپان: در این نوع فرآیند جوشکاری برای گرم کردن محل اتصال از ترکیب دو گاز پروپان و اکسیژن استفاده می شود. این نوع فرآیند جوشکاری گاز اکسیژن و گاز پروپان با یکدیگر سوخته و عملیات جوشکاری را انجام می دهند که به این عملیات جوشکاری جوش اکسیژن نیز گفته میشود.

عملیات جوشکاری با اکسیژن و هیدروژن:

در فرآیند جوشکاری اکسیژن و هیدروژن از ترکیب و سوختن دو گاز اکسیژن و هیدروژن به منظور اتصال دو قطعه استفاده میشود.

 

انواع جوشکاری مقاومتی:

1عملیات جوشکاری آپست
2عملیات جوشکاری دوز مقاومتی
3 عملیات جوشکاری نقطه ای مقاومتی

عملیات جوشکاری آپست: در این نوع فرآیند جوشکاری از گرمایش به وسیله ی جریان برق و مقاومت برای اتصال لبه های قطعات استفاده می گردد. در این نوع عملیات لبه های قطعات تا دمایی معین گرم شده و با فشار به هم متصل می گردد.

عملیات جوشکاری دوز مقاومتی: در این نوع فرآیند جوشکاری با اتصال دو الکترود که با فشار گرم می شود انجام می گیرد که این فشار با جریان برق صورت می گیرد که این یکی از روشهای متداول جوشکاری می باشد.

عملیات جوشکاری نقطه ای مقاومتی: در این نوع فرآیند جوشکاری از ذوب نقطه ای به وسیله ی گرما که از جریان برق ایجاد می شود استفاده می گردد که عمدتا برای قطعاتی که ضخامت کمی دارند استفاده میشود که این نوع عملیات جوشکاری در صنایع خودرو و صنایع مشابه استفاده می شود.