پروفیل چیست و انواع پروفیل

پروفیل چیست و انواع پروفیل

پرئفیل عمدتا تجهیزات فلزی و غیر فلزی هستند که در سخت درب و پنجره و ... استفاده می گردد . پروفیل به معنای ول زیاد و ثابت می باشد.

پروفیل دارای سایز بندی متنوعی میباشد که از پروفیل های ریز برای ساخت انواع وسائل تزئینی مانند دربهای ورودی و پنجره و حفاظ و نیز از پروفیل های درشت درشت برای تولید سازه های بزرگ استفاده می شود.

پروفیل از ورق رول برش داده شده و شمش آهن ساخته می شود. پروفیل های تو خالی از ورق برش شده توس دستگاهها ی خم کاری نورد سرد ساخته می شود که در آنها لبه های آن به یکدیگر جوشکاری می شود.

پروفیل های باز از فرآیند ذوب شمش آهن ساخته می شود که می توان به چند مورد اشاره کرد. تیرآهن- میلگرد- نبشی- تسمه و ناودانی

 

انواع پروفیل

پروفیل باز
پروفیل بسته