ریخته گری ضد جاذبه

ریخته گری ضد جاذبه ریخته گری ضد جاذبه با همان ریخته گری با کشش خلأ از روشهای ریخته گری است که با قالب های دایمی می باشد. این روش مزیت هایی در مقایسه با سایر ریخته گری های سنتی دارد. از این نوع ریخته گری می توان در ساختن پروفیل های با لبه های نازک و دیواره های نازک مورد استفاده قرار داد و نتیجه ی نهایی با صافی و جلا سطح عالی خواهد بود. از این نوع ریخته گری برای تولید قطعات با وزن حدودا ۰٫۲ تا ۵کیلو مورد استفاده قرار می گیرد. تلاشهای زیادی توسط متخصصین و مهندسین برای اینکه مواد مذاب برخلاف جهت جاذبه ی زمین به درون قالب ریخته و قطعه ای تولید شود، انجام گرفته شده است. قالب ها بعد از این که درون جعبه ی خلأ قرار می گیرند توسط یک لوله ی پر کننده که تا خارج ادامه دارد پر می شود. لوله ی پرکننده در مواد مذاب غوطه ور بوده و اعمال خلأ در اطراف قالب فلزی باعث کاهش مکش مواد مذاب در درون قالب می گردد.