ریخته گری ماسه چراغی

ریخته گری با ماسه چراغی یکی از متداولترین روشهای ریخته گری برای ساختن قالب ماسه ای مخصوصا ماهیچه گیری ، ماسه ی چراغی است. ماسه ی چراغی در دانه بندی های مختلف و بصورت آماده به مصرف عرضه می شود پس از آن که قالب گیری انجام می شود ماسه تحت تاثیر حرارت به استحکام لازم می رسد. از ماسه چراغی به عنوان رزین فنول فرمالدهیدنووالاک در قالب گیری پوسته ای استفاده می شود که ماسه ی شل نیز گفته می شود. ماسه چراغی دارای خواصی است از جمله: سختی بالا، صاف و صیقلی بودن قطعات ، قابلیت فرم پذیری مطلوب به هنگام قالب گیری، قابلیت عبور بالای گاز از ماسه و ....