ریخته گری سرب

ریخته گری سرب ریختن مواد مذاب در قالب و سرد و انجماد کردن، فن شکل دادن به فلزات و الیاژ ها را ریخته گری گویند. سرب فلزی نرم و دارای رنگ خاکستری است که محل تازه شکسته شده ی آن سفید نقره ای است. سرب در مقابل اسیدها مقاوم می باشد. ترکیبات فوق العاده سمی دارد و به این علت است که در استفاده از آن باید کلیه ی نکات بهداشتی را رعایت کنیم. به دلیل نرم بودن سرب است که می توان آن را چکش کاری کرد و خم کرد. این آلیاژ بیشتر به صورت سنگ سرب در طبیعت پیدا می شود. از جمله ویژگی های سرب: دارای قابلیت جذب نوترون و اشعه ی گاما است. ورق سرب با روش نورد کاری سرد تهیه می شود و به عنوان حامل صوتی در ساختمان منازل به کار می رود. سرب و ترکیباتش سمی هستند و لذا در تماس با پوست یا مواد غذایی به کار نمی روند.