ریخته گری لاست فوم

ریخته گری لاست فوم این روش ریخته گری که از سال ۱۹۶۰ در حال گسترش است توسط مجسمه ساز کانادایی ، آرماند ویلنکورت اختراع شده است. ریخته گری لاست فوم روشی جدید در تولید قطعات ریخته است. استفاده از این روش در دیگر بخش های ریخته گری به عنوان یک فناوری کامل به یک رویا شبیه است. اما از این روش ریخته گری ، در ریخته گری آلومینیوم و چدن و داکتیل و خاکستری استفاده می شود. این روش ریخته گری شبیه ریخته گری دقیق است با این تفاوت که به جای موم از فوم استفاده می شود. حذف مرحله ی ذوب و خارج کردن موم از قالب برتری اصلی این روش نسبت به ریخته گری دقیق می باشد. این کار با بهره گیری از دمای ذوب و چگالی بسیار پایین فوم میسر می‌شود.