ریخته گری lost foam

ریخته گری lost-fian با حذف کردن ماهیچه می توان از مدل فومی برای قالب گیری قطعاتی که شکل هندسی پیچیده و مشکلی دارند استفاده کرد. این نوع ریخته گری دارای معایب و مزایای است که در مقاله ی زیر به چند مورد اشاره می کنیم. مزایا ساختن قطعات پیچیده ای که نمی توان آن قطعات را بصورت یک تکه ساخت می توان با این روش ریخته گری آن قطعات را تولید کرد. حذف سطح جدایش، کاهش اتلاف مواد اولیه و سریع و ارزان بودن مدل فومی از دیگر مزایای استفاده از این روش می باشد. در این روش ماسه بدون چسب استفاده می شود که این ماسه به راحتی قابل بازیافت بوده و از کانال های قطعه به راحتی جدا می شود. به دلیل پایین آوردن سرعت سرد شدن، ترک های سطحی و تاب برداشتن نیز کم میشود و صافی سطحی عالی را حفظ کرده و قابلیت تولید با شیب منفی را دارا می باشد. و در آخر این نکته ی مهم که به دلیل داشتن مراحل کم تر نسبت به ریخته گری دقیق از لحاظ اقتصادی به صرفه تر است. معایب از بین رفتن مدل در هر بار قالب گیری از اولین عیب های این نوع ریخته گری می باشد به این علت این نوع مدل ریخته گری برای حجم تولید پایین به صرفه نمی باشد. به دلیل استحکام فومی پایین ، مدلهای فومی ساخته شده ممکن است شکننده و آسیب پذیر باشند و برای جابجایی آنها باید نهایت دقت را بکار ببریم. و هزینه ی بالای اولیه از دیگر معایب این نوع ریخته گری می‌باشد.