ریخته گری عمودی

ریخته گری عمودی تولید لوله های فلزی با تکنولوژی ریخته گری گریز از مرکز انجام می شود. در ریخته گری عمودی از قالب چرخنده برای شکل دهی استفاده می شود. در اکثر پروفیل لوله ها، پروفیل های شش گوش و متقارن و اشکالی که به این شکل هستند از این روش ریخته گری استفاده می شود. ریخته گری عمودی اولین بار در قرن نوزدهم میلادی در انگلستان برای تولید لوله های چدنی مورد استفاده قرار گرفت. روش کار این نوع ریخته گری اینگونه است که باید ابتدا فلز مذاب درون قالب کروی شکل ریخته میشود و سپس با توجه به وارد آمدن نیروی گریز از مرکز به فلز مذاب به سمت بیرونی قالب متمایل می شود. سپس فرایند انجماد در دیواره ی قالب آغاز می‌شود. نیروی گریز از مرکز در این روش نقش مهمی را ایجاد می کند. یکی از مهمترین نکاتی که در این نوع ریخته گری مورد توجه است استفاده نکردن از ماهیچه برای شما دهی به مذاب است. ریخته گری عمودی مراحلی دارد در اولین مرحله مسدود کردن انتهای قالب توسط دریچه ی رینگی و بعد از این کار چرخش قالب حول محور تقارن با سرعت تنظیم شده می باشد. در سومین مرحله وارد شدن مواد مذاب و سپس سرعت دوران افزایش می یابد و بعد از اینکه مواد مذاب به انتهای دیگر قالب رسید قالب متوقف شده و آب پاشیده می شود. قالب، شرایط ریخته گری و سپس پوشش قالب عوامل موثری بر نحوه ی انجماد در این نوع ریخته گری هستند.