ریخته گری فولادی

ریخته گری فولاد ریخته گری فولاد دارای مراحلی است: اولین مرحله ساختن حفره ی قالب می باشد و سپس مواد موجود را که در کوره به دمای مناسبی می‌رسانیم تا مواد بصورت مایع دربیاید و در سومین مرحله مایع را درون حفره ی قالب میریزیم پس از انجماد قطعه را از قالب خارج کرده و فرم و برش می دهیم . ریخته گری فولاد دارای مزیت هایی می باشد اشکال پیچیده را می توان به روش ریخته گری فولاد تولید کرد زیرا مواد مذاب در این نوع ریخته گری می تواند به راحتی به قسمت‌های کوچکتر سرازیر شود . در این نوع ریخته گری امکان ریختن اکثر ماده ها چه آهنی و چه غیر آهنی وجود دارد. اندازه و وزن محصول محدودیتی در روند ریخته گری ندارد . ابزارهای لازم برای ریخته گری فولاد ارزان و ساده می باشد. و اما این نوع ریخته گری دارای معایبی نیز هست . دقت ابعاد و سطح ریخته گری های ساخته شده در فرآیند های ریخته گری شن و ماسه محدودیت های این روش می باشد.