درب فرفورژه

دربهای فرفورژه یاگل نرده، نوعی از دربهای آهنی میباشند که از گذشته تا به امروز در حفظ امنیت و تامین رفاه مورد استفاده قرار گرفته و زیبایی خاصی به ورودی اماکن مسکونی ، تجاری ، اداری و ... می دهد که این دربهای لوکس از اجزای مختلفی تشکیل می یابد.